Page 1 - index
P. 1M INISTERUL EDUCAŢIEI Şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Şl INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE
AG ROCHIMIE Şl PRO TECŢIA MEDIULUI - ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 seci 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cont: R072R ZBR 0000060000671307 - Raiffeisen BANK Agenţia Dorobanţi,
Cont: R030TREZ7015069xxx006353 - Trezoreria Sector 1 Bucureşti
Cod fiscal nr.: RO 18107639 Reg. Comerţului: J40/18719/2005
Tel.: +40-0213184458, 3184349; Fax: +40-0213184348
W eb:http://www.icpa.ro E-mail: office@icDa.ro
____________________________ CP nr. 71 Oficiul Poştal 32____________________________

IHSTIT UTU LHAT10 N At DKCS SC ГТАйГоТ/УШ ARE PENTRU
PEDOLOGIE, AGROCHIMIE Si PROIECŢIA MEDIULUI
ICPA BUCUREŞTI
INTRASE / IEŞIRE NR.......
20 i f â Ă j N A t.Ss ZIUA.- ^ 3 .
TESTAREA ÎN ANUL IIA ÎNGRĂŞĂMÂNTULUI ALBIT
LA DIFERITE CULTURI ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII
DEFINITIVE PENTRU FOLOSIRE

ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEIContract: nr. V 26.1/2015 DiiWr, <8%$*
)dy.Şef laborator,
D r.Beneficiar,
SC ALBITCOM SILL, Responsabil contract,
Bacău Dr. Carmen Sîrbu


2015
Pagină 1 din 7
   1   2   3   4   5   6